INFO

Poland Music Export to biuro exportowe polskiej muzyki współczesnej.

Naszą misją jest przygotowanie corocznego programu promocji dla polskich zespołów muzycznych, obejmującego m.in udział w międzynarodowych targach muzycznych,  zagranicznych festiwalach , promocję w kraju i zagranicą, pomoc w wydawnictwach muzycznych.